Farmaceutyczny

  • Mercury Engineering
  • Mercury Engineering
  • Mercury Engineering

Przemysł farmaceutyczny wymaga niezawodności procesu produkcyjnego, zachowania ścisłych parametrów pracy urządzeń i odpowiedniej klasy czystości. W fazie budowy, zarówno w obiektach produkcyjnych jak i badawczych nacisk położony jest na uzyskanie wyrafinowanych, niezawodnych instalacji  technologicznych i obiektowych. Firma Mercury posiada wiedzę i umiejętności, aby zapewnić najwyższą jakość montażu, trwałość zainstalowanych systemów oraz łatwość konserwacji i utrzymania ruchu. Nasze systemy zarządzania i kontrola łańcucha dostaw umożliwiają bieżący nadzór i identyfikację zastosowanych materiałów i urządzeń. Nasze podejście do instalacji systemów i infrastruktury krytycznej dla procesu minimalizuje ryzyko opóźnień i maksymalizuje czas produkcji oraz zapewnia zakończenie projektu z ramach założonego budżetu.