Infrastrukturalny

  • Mercury Engineering
  • Mercury Engineering
  • Mercury Engineering

Mercury współpracuje z wieloma klientami z sektora publicznego i prywatnego w zakresie projektów infrastrukturalnych takich jak lotniska, oczyszczalnie ścieków, stadiony, tunele drogowe, czy dworce kolejowe. Nasze długoletnie doświadczenie w projektowaniu pozwala osiągnąć wymagane parametry techniczne przy jednoczesnej optymalizacji kosztów, tak istotnej w przypadku realizacji w oparciu o środki publiczne. Ścisła współpraca naszego działu projektowego i realizacyjnego umożliwia nam specjalizację z projektach typu „zaprojektuj i wybuduj”.