Medyczny

  • Mercury Engineering
  • Mercury Engineering
  • Mercury Engineering

Ochrona zdrowia to bardzo wymagający sektor, w którym działają zaawansowane ośrodki badawcze i zakłady produkcyjne oraz szpitale wielu specjalizacji. Firma Mercury posiada w doświadczenie w tej branży dzięki wielu realizacjom, zarówno małych jak i dużych projektów, spełniających wysokie branżowe standardy.

Kładziemy duży nacisk na ścisłą współpracę w klientami i innymi partnerami procesu budowlanego, tak aby dokładnie poznać ich oczekiwania. Stosujemy innowacyjne rozwiązania, które będą najlepiej spełniać wymagania kompleksowych systemów oraz specjalistycznych urządzeń i pomieszczeń,  w których mają być zamontowane.