Innowacje

W firmie Mercury stawiamy na innowacyjne podejście we wszystkich obszarach naszej działalności. Stanowi to fundament naszej przewagi konkurencyjnej. Innowacyjna kultura naszej organizacji  powstała dzięki  doświadczeniu zdobytemu  podczas realizacji licznych skomplikowanych projektów  na całym świecie, przy współpracy wielu specjalistów i klientów.

Innowacyjność rozwiązań projektowych

2126_070_1

 • Bazujemy na własnym zespole projektowym , który zapewnia nam niezależność od zewnętrznych partnerów, pełną mobilność i kontrolę nad tak istotnym procesem projektowania i optymalizacji rozwiązań inżynierskich.

Innowacyjność w realizacji projektów

2. Innovation in our delivery_1

 • Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych inżynierów, wykorzystujących
  swoje kompetencje w kompleksowym zarządzaniu kontraktami. Nasze standardy
  zapewnienia jakości i kontroli kontraktów umożliwiają zarówno kierownictwu firmy jak
  i klientom bezpośredni nadzór nad przebiegiem procesu realizacji. Dzięki temu z powodzeniem
  realizujemy projekty o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego i skomplikowania
  robót instalacyjnych.

Innowacyjność naszych systemów wsparcia

3. Innovation in our supporting services

 • Mercury implementuje najlepsze w branży praktyki w obszarze swojej działalności. Wspiera nas
  w tym system kontroli łańcucha dostaw  i  zarządzania finansami kontraktu ,oparty na rozwiązaniu ERP.

Nowe trendy w światowym budownictwie 

4. Emerging trends in global construction

 • Poprzez staże naszych pracowników na budowach realizowanych przez inne oddziały jak i programy rozpowszechniające najnowsze trendy inżynierskie w ramach Grupy Mercury, tworzymy możliwości transferu wiedzy i doświadczenia.