Polityka prywatności

Aktualności

Powrót do aktulaności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności odnosi się do naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności, dotyczących sposobu, w jaki niniejsza witryna gromadzi, przechowuje, udostępnia lub utrzymuje dane osobowe podane przez odwiedzających podczas korzystania z niej. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych zasadach zachowania poufności informacji w dowolnym momencie.

Zbierane dane osobowe

Dane zbierane przez pliki cookie są wykorzystywane do celów określonych poniżej. Wszelkie pozostałe zebrane dane to dane przesłane przez użytkowników zewnętrznych i są one przechowywane w celach komunikacji, na wypadek ubiegania się o pracę w firmie Mercury Engineering Polska sp. z o.o.

Wśród danych osobowych zbieranych przez tę stronę internetową, czy to przez samą stronę, czy poprzez użytkowników zewnętrznych, znajdują się następujące informacje: pliki cookie, dane użytkowania, imię, nazwisko, numer telefonu, nazwa firmy, adres e-mail i CV.  

Firma Mercury Engineering Polska sp. z o.o.  poważnie traktuje bezpieczeństwo danych. Stosujemy najbardziej odpowiednie środki bezpieczeństwa, tak fizyczne, jak i techniczne. Szkolimy również pracowników i uświadamiamy ich, by zapewnić ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych, ujawnianiem, zmienianiem lub nieuprawnionym niszczeniem danych osobowych.

Pliki cookie

Plik cookie to blok danych, które serwer sieciowy umieszcza na komputerze użytkownika i który może być przechowywany na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika. Pliki cookie pozwalają stronie internetowej „pamiętać” przez dłuższy okres czasu czynności wykonywane przez użytkownika lub też jego preferencje. Informacje te są zbierane automatycznie w trakcie użytkowania strony internetowej i służą tylko do identyfikacji użytkowników i zapamiętania ich preferencji wyłącznie po to, żeby przebywanie na stronie było wygodne. Do tego celu wykorzystywane są różne pliki cookie z naszej strony, a także z Google Analytics. Od czasu do czasu dodawane są nowe pliki cookie ulepszające wydajność i użyteczność (strony).

Obecnie nasza strona wykorzystuje następujące pliki cookie:

X-Mapping-fjhppofk: Jest on związany z platformą Stingray Traffic Manager firmy Riverbed i jest wykorzystywany do przekierowywania danych i żądań strony do odpowiedniego serwera, kiedy strona znajduje się na wielu serwerach. Jest to plik tymczasowy, który wygasa po zakończeniu sesji przeglądania strony.

__unam: Jest związany z widgetem ShareThis, który pozwala na udostępnianie treści różnorodnym sieciom społecznościowym. Plik ten liczy kliknięcia i udostępnienia strony. Plik ten przechowuje informacje przez 9 miesięcy.

__atuvc: Ten plik jest związany z widgetem do udostępniania AddThis, który zwykle jest zagnieżdżony w stronach internetowych, aby umożliwić odwiedzającym udostępnianie treści z wieloma platformami networking i wymiany (udostępniania). Przechowuje aktualną liczbę udostępnień strony. Plik ten przechowuje informacje przez 2 miesiące.

__atuvc: Ten plik jest związany z widgetem do udostępniania AddThis, który zwykle jest zagnieżdżony w stronach internetowych, aby umożliwić odwiedzającym udostępnianie treści z wieloma platformami networking i wymiany (udostępniania). Przechowuje aktualną liczbę udostępnień strony. Przechowuje informacje przez 30 minut.

pll_language: Ten plik jest związany z wtyczką Polylang dla stron internetowych opartych o WordPress. Przechowuje preferencje językowe odwiedzających w celu obsługi wielojęzykowych stron internetowych. Przechowuje informacje przez 1 rok.

__utma: Jest to cookie ustawiony przez usługę Google Analytics umożliwiający właścicielom witryny śledzenie zachowań odwiedzających i pomiary efektywności strony. Ten plik cookie domyślnie przechowuje dane przez 2 lata i rozróżnia użytkowników i sesje. Jest wykorzystywany do obliczania danych statystycznych nowych i powracających odwiedzających.  

__utmz: Jest to cookie ustawiony przez usługę Google Analytics, umożliwiający właścicielom witryny śledzenie zachowań odwiedzających i pomiary efektywności strony. Ten plik określa źródło ruchu na stronie – dzięki temu dane w Google Analytics informują właściciela skąd przychodzą odwiedzający stronę. Plik ten przechowuje informacje przez 6 miesięcy.

_ga: Nazwa tego pliku jest związana z usługą Google Universal Analytics i jest wykorzystywana do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wybranego numeru jako identyfikatora użytkownika. Jest on zawarty w każdym żądaniu strony i jest wykorzystywany do wyliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji i kampanii dla raportów statystycznych ze strony. Plik ten przechowuje informacje przez 2 lata.

_gid: Nazwa tego pliku jest związana z usługą Google Universal Analytics i jest wykorzystywana do przechowywania i aktualizowania specjalnej wartości dla każdej odwiedzanej strony. Plik ten przechowuje informacje przez 24 godziny.

Kontakt poprzez e-mail, formularz kontaktowy oraz zakładkę Praca

Wszystkie wiadomości e-mail i formularze kontaktowe wysyłane do nas są rejestrowane i przesyłane do odpowiedniego działu. Adres e-mail wysyłającego będzie widoczny dla wszystkich pracowników zajmujących się zapytaniem. Nadawca jest odpowiedzialny za zapewnienie, że dostarczona przez niego treść jest zgodna z prawem. Niezamawiane materiały o charakterze przestępczym będą zgłaszane odpowiednim władzom i blokowane. Informacja ta jest również przechowywana przez naszego dostawcę strony internetowej.

Podania o pracę i życiorysy otrzymywane poprzez naszą stronę są odbierane i przechowywane na naszej stronie internetowej. Dział HR ma do nich dostęp i rozsyła je pocztą elektroniczną do odpowiednich działów i kierowników, w ramach procesu.

Dostęp do danych osobowych

Złożenie wniosku o dostęp

W myśl krajowego ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych, dana osoba ma prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych. Wniosek o dostęp musi być sporządzony na piśmie. Termin odpowiedzi to 30 dni kalendarzowych. Wszystkie wnioski o dostęp do danych należy przesyłać na adres e-mail :info.pl@mercuryeng.com lub na adres:

Mercury Engineering
Polska Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 181B,
02-222 Warszawa

 

Prawo do poprawiania danych i ich usuwania

W myśl krajowego ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych, dana osoba ma prawo do korygowania swoich danych osobowych, jeśli są niepoprawne lub usuwania ich, jeśli nie ma uzasadnionego powodu ich przechowywania. Na pisemne wnioski odpowiemy niezwłocznie, nie później niż  w ciągu 30 dni kalendarzowych. Wnioski należy przesyłać na adres e-mail: info.pl@mercuryeng.com lub na adres:

Mercury Engineering
Polska Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 181B,
02-222 Warszawa

 

Użytkowanie naszej strony internetowej

Wyszukiwarka

Narzędzie do wyszukiwania znajdujące się na naszej stronie jest narzędziem wewnętrznym i wyświetla tylko informacje znajdujące się na tej stronie.

Sposób kontaktu:

Jeśli potrzebne są dodatkowe informacje dotyczące Polityki Prywatności, prosimy o kontakt na adres info.pl@mercuryeng.com lub listownie na adres
Mercury Engineering
Polska Sp. z o.o.,
Al. Jerozolimskie 181B,
02-222 Warszawa