Polska

BIURO GŁÓWNE/ ODDZIAŁ WSCHÓD

Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa

Tel:+48-(22)-21 22 300
Fax:+48-(22)-21 22 400
Email:info.pl@mercuryeng.com, info@mercurypol.pl

ODDZIAŁ ZACHÓD: BIURO W POZNANIU

Promienista 87, 60-141 Poznań, Polska

Tel:+48-(61)-62 23 300
Fax:48-(61)-62 23 399
Email:info.pl@mercuryeng.com, info@mercurypol.pl

ODDZIAŁ ZACHÓD: BIURO WE WROCŁAWIU

Muchoborska 18 54-424 Wrocław, Polska

Tel:+48 (71) 73 39 300
Fax:+48-(71)-73 39 309
Email:info.pl@mercuryeng.com, info@mercurypol.pl

Mercury Engineering Polska Sp. z o.o. jest firmą inżynierską, oferującą kompleksowy zakres usług
w realizacji inwestycji budowlanych na terenie całego kraju, jak również poza granicami. Lokalizacja naszych oddziałów w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu umożliwiła nam rozwinięcie sieci lokalnych partnerów i optymalne, zindywidualizowane podejście do klienta.

W przypadku dalszych pytań odnośnie naszej działalności prosimy o kontakt.

 

 

 

Mercury Engineering Polska Spółka z o.o. zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie,  XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000014793

NIP: 521-30-62-714
REGON: 016213232
Kapitał zakładowy: 19.851.000 PLN