Absolwenci / Studenci

Program praktyk

Do udziału w programie praktyk zapraszamy studentów, którzy chcą poznać zasady pracy w prężnie działającej korporacji. Oferujemy wdrożenie w ścieżkę kariery zawodowej w międzynarodowej firmie poprzez zaangażowanie w proces realizacji projektów oraz zdobycie doświadcznienia w zespole profesjonalistów.

Po ukończeniu praktyk Mercury oferuje angaż  najlepszym nowo wyszkolonym specjalistom w zawodzie, by mogli  dalej rozwijać swoją karierę w naszej firmie.

Aby zgłosić się na praktyki do firmy Mercury, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Program dla absolwentów

„Absolwenci odgrywają bardzo ważną rolę w rozwoju naszej firmy dlatego też  jesteśmy zdeterminowani aby zatrudniać najlepszych i szkolić ich na przyszłych liderów”. Michael Kennedy, Dyrektor Zarządzający Grupy Mercury.

Grupa Mercury cyklicznie organizuje obejmujący  okres dwóch lat „Program dla absolwentów”, podczas którego absolwenci będą mieli okazję pracować w zróżnicowanym środowisku w Polsce i za granicą. Jest on połączeniem dwóch aspektów rozwoju, z których jeden to praca na budowach lub w biurze i zdobywanie doświadczenia związanego z realizacją kontraktów, drugi zaś to część formalna – zajęcia i szkolenia teoretyczne.

Kryteria niezbędne do wzięcia udziału w programie to:

  • Tytuł magistra lub inżyniera nadany w okresie ostatnich trzech lat.
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
  • Dobre umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.
  • Mobilność.

 

Czekamy na Państwa zgłoszenia i zachęcamy wszystkie kwalifikujące się osoby do wypełnienia formularza.
Aplikuj do bazy danych