Mercury aspiruje do miana najlepszego, mutlidyscyplinarnego wykonawcy w każdym sektorze i lokalizacji geograficznej swojej działalności

 

WIZJA

Firma Mercury aspiruje do miana najlepszego wielobranżowego wykonawcy rozwiązań inżynierskich w każdym sektorze i obszarze geograficznym, w którym prowadzi działalność.

WARTOŚCI

Troska o pracowników

Dążymy do zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa pracy wszystkich naszych pracowników. Zachęcamy wszystkich do przekazywania nam informacji zwrotnych i pomysłów, darząc każdego szacunkiem, jakiego oczekiwalibyśmy w stosunku do samych siebie. Mamy świadomość, że każdy z nas ma do odegrania istotną rolę w procesie rozwoju firmy.

Uczciwość

Stworzyliśmy środowisko pracy oparte na wzajemnym zaufaniu. Poprzez otwartą komunikację, przejrzyste informacje zwrotne i nieustanną dbałość o klarowny obraz rzeczywistości staramy się, aby zobowiązania firmy dotyczące celów i działań miały pokrycie w naszych umiejętnościach.

Profesjonalizm

Wyznaczamy sobie najwyższe standardy pracy, które realizujemy poprzez rygorystyczne, zdyscyplinowane i wydajne działania we wszystkich obszarach działalności biznesowej i procesach roboczych.

Zaangażowanie

Dążymy do doskonałości we wszystkich obszarach działalności. Głęboko wierzymy, że dzięki wyjątkowej jakości pracy jesteśmy w stanie zagwarantować doskonałe rezultaty zarówno klientom jak i naszej firmie.

Innowacyjność

Nieustannie poszukujemy i wdrażamy innowacyjne rozwiązania. Nie szczędzimy wysiłków w celu utrzymania elastyczności i zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstwa w zmieniającym się środowisku biznesowym oraz stworzenia wydajnych zespołów i standardów będących gwarantem trwałego sukcesu firmy.