Jakość, Środowisko i BHP

  • Mercury Engineering
  • Mercury Engineering
  • Mercury Engineering

Grupa Mercury Engineering wdrożyła zintegrowany system zarządzania jakością , środowiskiem i BHP.  Kładziemy nacisk na proaktywny audyt, planowanie działań zapobiegawczych, identyfikację trendów i wczesne rozpoznanie problemów. Elementy te pomagają w osiągnięciu ustalonych celów w zakresie zapewnienia bezpiecznego, bezwypadkowego miejsca pracy oraz najwyższej jakości oferowanych usług.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Od początku istnienia firmy w Polsce wprowadzamy na naszych budowach ścisłe zasady BHP, dzięki czemu minimalizujemy ryzyko powstawania na budowach sytuacji potencjalnie niebezpiecznych. Nasz program i praktyka w tej dziedzinie znacznie przewyższają średni standard w budownictwie w kraju. Obejmują one zarówno pracowników firmy jak i naszych partnerów i podwykonawców. Angażujemy się w prace umożliwiające przyjęcie stosowanych już przez nas praktyk jako przyszłych standardów obowiązujących prawem.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Elementem społecznej odpowiedzialności każdej firmy jest ograniczanie zagrożeń związanych ze szkodliwym wpływem jej działalności na środowisko naturalne . W swojej polityce ochrony środowiska, Mercury Engineering aktywnie promuje kulturę dobrych praktyk i wysokich standardów w odniesieniu do środowiska naturalnego.

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI

Grupa Mercury posiada certyfikat potwierdzający zgodność z ISO 9001, 14001 i OHSAS 18001 co potwierdza nasze zaangażowanie w zapienienie utrzymania jakości, jak również naszą zdolność do spełnienia wymagań norm jakościowych.